Persondatalov

Privatlivspolitik – Kiropraktor Lystrup

 

1.1 Dataansvarlig

Kiropraktor Lystrup er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger ved
hjælp af cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.
1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores
hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til Hans Kristian Hvam på
kontakt@kiropraktorlystrup.dk
2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.
2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til
at trække dit samtykke tilbage.
3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.
3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande, herunder USA, men ikke til internationale
organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.
4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger lagres umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2).

5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.
5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
5.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
5.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset
fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5.2 Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk