Første gang du er til kiropraktor med et problem, er prisen højere end i de opfølgende konsultationer, og der er særlige tillæg for fx røntgen, træning og konsultationer uden for normal arbejdstid.

Personer med nylige opstået tegn på diskusprolaps og spinalstenose får større tilskud i særlige pakkeforløb.

Der er mulighed for tilskud fra Sygesikringen danmark, sundhedsforsikringer og evt. kommune – se længere nede.

Her er oprundede cirka-priser. Find de nøjagtige længere nede

Opfølgende konsultationer

  • En afgrænset konsultation koster ca. 212 kr.
  • En almindelig konsultation koster ca. 341 kr.
  • En udvidet konsultation koster ca. 471 kr.

Førstegangskonsultationer

  • Har du været til kiropraktor i klinikken inden for de sidste 12 måneder koster første gang ca. 394 kr.
  • Er det mellem et og tre år siden koster det ca. 522 kr.
  • Har du ikke været der før, eller er det mere end tre år siden, koster en førstegangskonsultation ca. 651 kr.

Pakkeforløb til diskusprolaps og stenose
Konsultationer i pakkeforløb til diskusprolaps og spinalstenose koster mellem 232-323 kr.

Andre ydelser:

Læs mere om kiropraktik under pendemien

Nøjagtige priser klik på linket:

Almen kiropraktik pr. 1. april 2021
Pakkeforløb til diskusprolaps og spinalstenose pr. 1. april 2021

Takster og priser reguleres hvert år 1. april og 1. oktober efter reguleringsprocenter fra Danske Regioner.

Hvem bestemmer priser og takster?
Det offentlige tilskud til kiropraktik er i gennemsnit på 18-20% af det, behandlingen koster.

Tilskuddet administreres af regionerne, men dets størrelse er fastsat af Sundhedsministeren ifølge Sundhedsloven.

De fem regioner har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud, og regionen udbetaler tilskuddet direkte til kiropraktoren. Priser til kiropraktisk behandling er fastsat i Landsoverenskomst om kiropraktik, som er indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Andre tilskud
Er du medlem af Sygeforsikringen ‘danmark’, kan du få tilskud til behandlingen, alt efter hvilken gruppe du er medlem af.

Har du en sundhedsforsikring gennem fx dit arbejde eller som del af en fritids- eller ulykkesforsikring, du selv har tegnet, kan du mange gange få dækket udgifterne til kiropraktorbehandling.

Hvis du har en arbejdsskadesag kørende, kan du muligvis få dækket dine udgifter til kiropraktor. Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til kiropraktorbehandling, kan du søge din kommune om hjælp til sygebehandling i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver desuden en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du har nogle udgifter, som kommunen ikke finder nødvendige og derfor ikke tager med i trangsvurderingen. Spørg i din kommune.

Afbud eller ændring til konsultationer:

For sent afbud/ej mødt eller flytning efter kl. 09:00 på mødedato af aftale koster et gebyr på 240,-  (fastsat af kiropraktorforeningen).

For sent afbud/ej mødt eller flytning efter kl. 09:00 på mødedato af 1. konsultation koster et gebyr på 339,- (fastsat af kiropraktorforeningen).

Afbud eller ændring af alle øvrige behandlinger skal senest ske 24 timer før behandlingen.

Ved for sent afbud/ændring/ej fremmødt betales der fuld pris.

Telefonerne åbner kl. 8:00 om morgenen til 09:00 – der kan ikke lyttes til beskeder via telefonsvareren.

Udenfor åbningstid kan der også sendes en mail på kontakt@kiropraktorlystrup.dk  el. sms til 25 57 33 00

Gældende priser for almen kiropraktik pr. 1. april 2021

Gældende priser for (forløbspakken ) almen kiropraktik pr. 1. april 2021