Kiropraktik for spædbørn

Det er for mange forældre overraskende, at små børn allerede kan have led- og muskelproble-
mer. Medvirkende faktorer kan være, at pladsen i livmoderen er trang de sidste uger af gravidite- ten, og at en fødsel kan være en hård proces.


Typiske symptomer på led- og muskel- problemer hos spædbarnet kan f.eks. være:

· Utrøstelige skrigeture
· Koliksymptomer
· Forstyrret søvn
· Skæv stilling af hovedet/drejer
altid hovedet til samme side
· Suttebesvær/
problemer med amning
· Træg mave
· Uro og utilfredshed
· Vil ikke ligge på maven
· Skævt baghoved
· Har hovedet meget bagover
· Vanskeligheder med at holde hovedet i
midten (efter 3-måneders alderen)
· Forsinket motorisk udvikling


Kiropraktik for førskolebørn

Disse børn kan have problemer, der stammer tilbage fra spædbarnsalderen, og vil derfor betragte problemerne som normale, fordi de aldrig har kendt til andet.
Led- og muskelproblemer opstår i denne alder tit fra fald og slag, efterhånden som barnet udfordrer sin fysik mere og mere. Lyt derfor til barnet, hvis det klager over smerter af mere end 2-3 dages varighed, og særligt hvis barnet fravælger aktiviteter, det ellers normalt gerne deltager i.
Men vær også opmærksom på adfærds- ændringer hos dit mindre barn, da det ikke al- tid kan udtrykke gener eller smerter specifikt!

Kiropraktik for skolebørn

Børn i skolealderen er meget udfordrende og afprøvende med deres kroppe og har en meget mere smidig krop end voksne.
Hvis der opstår skader, er det netop deres smidighed, altså deres evne til at kompensere for de opståede skader, der i sidste ende kan blive børnenes problem.
På grund af den hurtige kompensation
hører symptomerne hurtigt op, men kroppen kan have fået forkert belastning, som kan føre til symptomer senere.
Mange børn og unge er fysisk aktive, og selv om fordelene langt opvejer ulemperne, forekommer her også en del skader. Det er vigtigt at få dem behandlet efter behov, så børnenes lyst til og mulighed for leg og sport ikke begrænses.

Opmærksomhedspunkter

Børn vil ofte ikke klage over smerter i led og/ eller muskler, men vil i stedet vise andre tegn på, at der er ting, der generer dem.
Vær derfor opmærksom på følgende ting,
der kan være tegn på dårlig muskel- og/eller
led-funktion, kompensationer eller smerter:

Vær især opmærksom på ovenstående ting, hvis dit barn er faldet eller på anden måde er

kommet til skade. Er du i tvivl, kan det være en god idé at få tjekket barnets led og muskler.

 

Hovedpine

er den næst-hyppigste årsag til, at børn kommer til kiropraktor.
31% af disse patienter bruger smertestillende medicin på
ugentlig basis, og omkring halvdelen har lidt af hovedpine i mere end et år forinden. Lad være med at vente så længe på at få gjort noget ved det.

 

Tal og statistik

· Tilbagevendende smerter skal ikke ignoreres
· Halvdelen af dem med hyppige smerter har
stadig hyppige smerter to år senere
· Konsekvenserne kan være nedsat trivsel, fravær fra skole og sport og højt forbrug af smertestillende medicin

Besøg hos kiropraktor i Danmark i 2016

Som man kan se, er det ret almindeligt for børn at opsøge kiropraktor, specielt i baby- og teenage alderen.

20% af alle børn født i 2017 blev undersøgt af en kiropraktor inden for deres første leveår.

På Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside kan finde du en kiropraktor i nærheden af dig:

WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK

 

Lær mere om kiropraktik på

WWW.KIROPRAKTORGUIDE.DK