Klinikken har som en del af kvalitetsudviklingen foretaget en tilfredshedsundersøgelse i første halvår 2019 blandt patienterne.

100 % vil anbefale klinikken til andre, hvoraf 94 % i høj grad vil anbefale den.

96 % svarede, at de have et rigtig godt indtryk af klinikken.

” Yderst dygtig til at spørge undervejs.”

” Man føler sig altid velkommen, både når man bliver modtaget ude ved skranken, og når man kommer ind til Den Person som skal behandle. ? ?

De er bare dygtige”