Hånd og håndled, smerter

Hvis de smerter, du oplever i hånd og /eller håndled, ikke er opstået pludseligt, men er kommet gennem længere tid, kan der være tale om en overbelastningsskade. Du har muligvis fået advarsler eller signaler i form af forbigående smerter, som du har ”overhørt”. Eller du har mærket smerterne ind i mellem, men så er de forsvundet helt eller delvist – og så har du ’glemt dem’ for en tid.
Smerterne er måske opstået, fordi du har lavet samme bevægelse for meget. Smerterne i håndleddet, kan gøre det svært at støtte på hånden, og du kan have svært ved at bøje hånden helt bagover. I det hele taget har du svært ved at bruge hånden for smerter.

Årsager

Hvis du kan genkende ovenstående symptomer, tyder det på, at du har en overbelastningstilstand og/eller nedsat bevægelighed i hånden/håndleddet.

Overbelastningstilstande kan udløses af mange forskellige belastninger. De kan overordnet inddeles i to kategorier:

Overbelastningstilstandene som er periodevise: Du har lavet samme bevægelse for meget i en kortere periode, fx hvis du har luget meget i din have, malet lofter eller lignende.

Det er altid godt, hvis du kan finde frem til en afgrænset ting, der er skyld i overbelastningen, så kan du undgå belastningen og eventuelt dele arbejdet op, så det ikke forværrer overbelastningsskaden. Det er dog ikke altid, at du kan finde årsagen.
Overbelastningstilstande som skyldes aktiviteter i din hverdag: Du har i dit arbejde mange ensartede bevægelser. Fx hvis du arbejder ved computerskærm og bruger ’musen’ meget. Ofte er det dog ikke så oplagt, hvad årsagen er. Du har måske ignoreret de begyndende symptomer længe, dine smerter er nu tiltaget og er nærmest uudholdelige. I den situation er det straks sværere, både at konstatere, præcist hvad i din hverdag, der har udløst problemet, men også at komme af med det igen, og det kan kræve større omstillinger i din hverdag.

Hvordan stilles diagnosen?

Kiropraktoren vil, på baggrund af symptomer og sygehistorie, foretage en undersøgelse.

Du vil mærke håndleddet og hånden godt i gennem og undersøge de små knogler, led og musklerne i og omkring håndleddet. Kiropraktoren vil blandt andet finde ud af, hvordan samspillet er indbyrdes og i forhold til andre knogler og muskler, og herunder finde ud af, om alle led bevæger sig frit og normalt. Din albue, nakke og skulder vil også blive undersøgt, da generne kan komme derfra. Røntgen kan komme på tale.

Herefter stiller kiropraktoren diagnosen og fortæller dig, hvad du kan forvente dig. Herunder, hvordan du skal forholde dig, samt hvilke behandlinger eller forebyggende tiltag, der kan iværksættes.

Behandling

Når kiropraktoren har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægges en plan for behandlingen. Har man nedsat bevægelighed er det ofte effektivt med manipulation/justering af leddene.

Behandlingen hos kiropraktoren kan, udover manipulationsbehandlingen, bestå af flere elementer blandt andet udspænding af muskulaturen, mobilisering, og du vil højst sandsynligt få anvist nogle øvelser og træningsvejledning – samt generelle råd og vejledning – helt afhængigt af den diagnose som stilles. Røntgen kan komme på tale.

Hvad kan du selv gøre?

Som ved alle andre symptomer bør du stoppe op og overveje, hvad der skabte smerten og hvad du i givet fald kan gøre for at undgå fortsat irritation. Du skal tage hensyn og undlade at gøre de bevægelser, der gør ondt.

Her er nogle konkrete råd til, hvad du kan prøve at gøre selv, for at undersøge og aflaste hånd og håndled:

Det er vigtigt, at du, i en periode, prøver at undgå den eller de bevægelser, der har udløst problemet. Når du på denne måde aflaster din hånd og dit håndled, vil du kunne mærke om det hjælper på dine symptomer. Du kan desuden have gavn af at lave enkelte øvelser, der kan afhjælpe smerterne, og som fremover vil forebygge, at du får tilbagefald. Disse øvelser kan du få anvist af en kiropraktor.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Alt efter grunden til smerterne i håndleddet, kan du godt opleve ind imellem at have nogle dage med smerter, da det, måske igennem dit arbejde, ikke altid kan undgås at du overbelaster håndleddet. Det bedste vil være, at du, så snart du mærker de første symptomer, stopper op og tænker over dine bevægelser. På den måde kan du forhåbentligt undgå, at det fremover får betydning for dine almindelige aktiviteter.

Alarmkassen

Søg hjælp hvis …

  • Der er rødme, varme eller hævelse i hånden eller i håndleddet.
  • Smerterne er så voldsomme, at du slet ikke kan bruge og bevæge hånd eller håndled.
  • Smerterne forhindrer almindelig aktivitet i mere end et par dage.

Relaterede artikler

Video:

I samarbejde med www.kiropraktorguide.dk en del af www.danskkiropraktorforening.dk