Velkommen

Du vil blive modtaget af en af vores sekretærer, som vil byde dig velkommen, og som det første bede dig om dit sygesikringsbevis. På grund af tilskuddet fra Sygesikringen kræves dette som bevis for, at du rent faktisk har været på klinikken. Vi bruger det første gang også for at indlæse dine data til vores elektroniske journal. Derefter vil du modtage et informationsblad om klinikken samt en lille formular om dig, som vi vil bede dig udfylde. Det letter vores arbejde meget. Derfor vil vi normalt b
ede dig komme ca. 10 minutter før din aftalte tid.

Sygehistorie

Som det første hos kiropraktoren får du lejlighed til at forklare, hvad det er for problemer du ønsker hjælp med. Problemets baggrund vil også søges klarlagt for om muligt allerede fra begyndelsen at starte det forebyggende arbejde.

Undersøgelse

Ved undersøgelsen prøver vi at finde årsagen til symptomerne. Samtidigt skal det undersøges i hvilke sammenhænge dit aktuelle problem eksisterer. Derfor vil undersøgelsen ikke kun omfatte området omkring, hvor symptomerne befinder sig, men vil være en total gennemgang af bevægelsesapparatet.

Rapport

Ved afslutningen af undersøgelsen vil vi tage en snak med dig om, hvad der ligger som årsag til dine symptomer, om der kan gøres noget ved det, og i givet fald hvad der skal gøres. Eventuelle videre nødvendige undersøgelser vil blive drøftet. Øvelser og øvrige foranstaltninger, der skal til for at sikre det bedst mulige resultat af behandlingen vil blive gennemgået.

Behandling

Hvis det er første gang, du er til kiropraktor, vil de enkelte dele af behandlingen blive forklaret nøje for dig, mens behandlingen skrider frem, så du kan følge med i hvad der sker.

Tværfaglighed

Kiropraktoren har, hvis det er nødvendigt, mulighed for fra starten eller undervejs i behandlingen at trække på ekspertisen fra fysioterapeut, akupunktør eller massører.

Afslutning

Til sidst vil vi tage en snak med dig, om hvordan kroppen vil reagere på behandlingen, så du også i den sammenhæng vil have en tryg følelse af genkendelse. Vi aftaler hvor længe, der skal gå til næste aftale, og en mere præcis tidsaftale laves sammen med sekretæren.

Betaling

Se mere om priser under Priser

Parkering

Der er fri parkering lige udenfor Sundhedshuset ellers er der også mulighed for at parkere i Kildehaven parkeringsplads bag Sundhedshus og også ved Biblioteket på den anden side af vejen.

Afbud eller ændring

Afbud eller ændring af alle øvrige behandlinger skal senest ske 24 timer før behandlingen.

For sent afbud/ej mødt koster et gebyr på 226,- (fastsat af kiropraktorforeningen).
For sent afbud/ej mødt 1. konsultation koster et gebyr på 339,- (fastsat af kiropraktorforeningen).

Du kan afbestille tiden via telefon 25573300; udenfor åbningstid kan der også sendes en mail på kontakt@kiropraraktorlystrup.dk  el. sms til 25 57 33 00

Åbningstider

Telefonerne åbner kl. 8.00 om morgenen – der kan ikke indtales besked på telefonsvareren.
Udenfor åbningstid kan der også sendes en mail på kontakt@kiropraraktorlystrup.dk  el. sms til 25 57 33 00

Mandag:  08:00 – 17:30
Tirsdag:   07:30 – 15:30
Onsdag:  07:30 – 17:00
Torsdag:  07:30 – 15:30
Fredag:   07:30 – 12:00