Al unødvendig behandling hos kiropraktoren skal udskydes,

siger Sundhedstyrelsen torsdag aften, 12. marts. Det vil sige, at hvis en behandling ikke er kritisk, så skal den udskydes. I praksis betyder det, at langt de fleste konsultationer hos kiropraktoren bør udskydes, foreløbigt indtil 30. marts. Vi ved at har man akut ondt i ryggen, vil alle mene at man er kritisk. MEN…. Hos os Kiropraktor Lystrup klinik betyder dette, at vi i næste uger (12 og 13), kun modtager patienter, som varetager en kritisk funktion i beredskabet. Er du læge, sygeplejerske, politi eller andet pleje personale i en kritisk funktion, vil vi på hverdage kunne modtage jer mellem kl 9-14. Da I er i større risiko for at være smittebærer, skal vi have telefonisk kontakt forud. I praksis bliver vi nødsaget til at bede dig medbringe en dokumentation fra din leder. Situationens alvor taget i betragtning, beder vi om jeres forståelse. Med venlig hilsen Kiropraktor Lystrup